Έως τις 28 Φεβρουαρίου η υποβολή αίτησης για δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος

16.17

Έως και τις 28 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι έγγαμοι φορολογούμενοι να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. H γνωστοποίηση της επιλογής πρέπει να γίνεται κάθε χρονιά από τουλάχιστον έναν εκ των δύο συζύγων όμως σύμφωνα με λογιστές- φοροτεχνικούς η διαδικασία αυτή μπορεί σε ορισμένεσ περιπτώσεις να κρύβει «παγίδες». Μετά την προθεσμία δεν θα είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωση.