Επανεκλογή Μπρά στη θέση του Αντιπροέδρου Β’ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

12.28

Πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στα κεντρικά Γραφεία του Ο.Λ.Π. Α.Ε, στον Πειραιά, η Τακτική Γενική Συνέλευση και η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.) Κατά την συνεδρίαση έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γιώργου Ανωμερίτη και του Α΄ Αντιπροέδρου κ. Στ. Αγγελούδη, ενώ κατατέθηκε και ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του 2014.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση της ΕΛΙΜΕ αποδέχτηκε την ένταξη ως νέο μέλος ? παρατηρητή στην Ε.ΛΙΜ.Ε., το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Χίου, και όρισε το νέο Δ.Σ της. Έτσι, στο νέο Δ.Σ., μετά από ψηφοφορία μεταξύ όλων των μελών της ΕΛΙΜΕ εξελέγησαν, ως νέος Πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ, ο κ. Ιωάννης Κούβαρης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Πειραιά Α.Ε., ως νέος Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΙΜΕ ο κ. Δημήτρης Μακρής, Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Θεσσαλονίκης Α.Ε., ενώ ως Β΄ Αντιπρόεδρος επανεξελέγη ο κ. Ιωάννης Μπρας, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Επίσης, εξελέγησαν στην θέση του Γεν. Γραμματέα ο κ. Σπ. Ανδριώτης (Πρόεδρος Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) και στην θέση του Οικονομικού Επόπτη ο κ. Γ. Ορκόπουλος (Πρόεδρο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.)

Η επανεκλογή του κ. Μπρα στην θέση του Β? Αντιπροέδρου της Ε.ΛΙΜ.Ε. αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση, του έργου που έχει επιτελεστεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, από το σύνολο των διοικήσεων των λιμένων της χώρας. Έργο που δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα της κρουαζιέρας, αλλά αφορά και την αποτελεσματική & χρηστή διοίκηση, την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών στόχων και την εισαγωγή της καινοτομίας σε πολλούς τομείς της καθημερινής λειτουργίας του λιμανιού Ηρακλείου.

Έτσι, για μια ακόμα περίοδο το λιμάνι του Ηρακλείου και η Κρήτη θα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης των Λιμένων της χώρας, η οποία παίζει σημαντικό στην χάραξη της λιμενικής πολιτικής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Η. Α.Ε. & Β? Αντιπρόεδρος της Ε.ΛΙΜ.Ε., κ. Ιω. Μπρας, επεσήμανε ότι : «Μέσα από την συμμετοχή του λιμανιού Ηρακλείου στο Δ.Σ. της ένωσης των ελληνικών λιμανιών θα επιδιώξουμε να αδράξουμε, από κοινού, τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον τομέα της κρουαζιέρας, αξιοποιώντας την μεγάλη εμπειρία μας. Αλλά και να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες δυνατότητες χρηματοδότησης, για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, που δίνει στα πέντε μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, η συμμετοχή τους στο ?δίκτυο πυρήνα? (core network) των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.»