Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για 150.000 εργαζόμενους

15.25

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως Πάροχος Κατάρτισης στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων «Πάω Μπροστά» το οποίο υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προσφέρει επιδοτούμενη κατάρτιση (400 €) διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, για την απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση, μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι:

1.      Εταιρική κοινωνική ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη
2.      Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου
3.      Υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης elearning & blended learning συνεργατικών περιβαλλόντων για επιχειρήσεις και οργανισμούς
4.      Προηγμένες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο: από την θεωρία στην πράξη
5.      Ψηφιακές δεξιότητες εργαζομένων στη χρήση και αξιοποίηση εφαρμογών υπολογιστικού νέφους στη διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία
6.      Ψηφιακές δεξιότητες παρουσιάσεων και εξ αποστάσεως εργασίας
7.      Προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες εφαρμογών γραφείου

 

 

Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας