Επιστολή Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη στο Υπουργείο Οικονομικών για την αναπροσαρμογή ενοικίου στις ενοικιαζόμενες σχολικές δομές

12.32

Επιστολή στα συναρμόδια Υπουργεία απέστειλε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, σχετικά με τη διαδικασία αναπροσαρμογής που επιζητείται να τελεστεί στις μισθώσεις χώρων που στεγάζουν σχολικές υποδομές.

Η επιστολή αποστέλλεται στον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και κοινοποιείται στην Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Με αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους 2022-23, σας γνωστοποιούμε την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με το ζήτημα της σχολικής στέγης και την αγωνιώδη προσπάθειά μας για πληρότητα σχολικών χώρων στον Δήμο Χανίων. Τα τελευταία χρόνια, με δεδομένη την αυξημένη ζήτηση ακινήτων, ιδίως στα αστικά κέντρα, αλλά και την αύξηση στα ενοίκια οικιών και επαγγελματικών χώρων, εντοπίζεται σοβαρό ζήτημα στη διατήρηση των υπαρχόντων σχολικών κτιρίων, στην νηπιακή πρόνοια.

Τη δεδομένη στιγμή, σε αρκετές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Χανίων, που στεγάζουν νηπιαγωγεία-προνήπια, οι ιδιοκτήτες έχουν εκκινήσει διαδικασίες έξωσης, ενώ παράλληλα, με τις υπάρχουσες συνθήκες, τα μισθώματα που προβλέπονται από το δημόσιο, δεν είναι αποδεκτά από τους εκμισθωτές. Αποτέλεσμα των παραπάνω, οι Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων να αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο στην εύρεση σχολικής στέγης, για μία σειρά από νηπιαγωγεία.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 4002, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 180/22.08.2011 τεύχος Α’, τα μισθώματα που καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι ανωτέρω φορείς, για τη μίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους, μειώνονται κατά ποσοστό 20%, το οποίο υπολογίζεται στο ύψος των μισθωμάτων της χρήσης Ιουλίου 2010 και μέχρι 30/06/2013, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4081/2012 (ΦΕΚ 184/27.09.2012 τεύχος Α΄) εισήχθη ρύθμιση για νέα μείωση από 01.10.2012, των μισθωμάτων που καταβάλλουν οι φορείς του δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορών Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου Β του ν.2362/1995.

Σύμφωνα με το Ν.4876/2021 (ΦΕΚ Α 251-23.1.2021) που αφορά παράταση ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 (Α’ 184) τα ως άνω μισθώματα δεν επιτρέπεται να 0001452821 αυξηθούν πριν την 1.1.2023.

Με τους παραπάνω οικονομικούς περιορισμούς και με τη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δεν δύνανται να ενοικιάζουν τα ακίνητα τους στον Δήμο Χανίων, καθώς αδυνατούν να καλύψουν έξοδα συντήρησης αλλά και λειτουργικά έξοδα (πχ. ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.).

Επιπλέον, οι προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να ενοικιαστεί ένα οποιαδήποτε κτήριο για να φιλοξενήσει οποιαδήποτε σχολική δομή/νηπιαγωγείο, έχουν αλλάξει και καθιστούν αδύνατη την εύρεση κατάλληλων χώρων, που να καλύπτουν τις απαιτούμενες κτηριακές υποδομές, κυρίως στο κέντρο της πόλης.

Με την υφιστάμενη κατάσταση αν δεν υπάρξει αναπροσαρμογή στα μισθωτήρια των ενοικιαζόμενων σχολικών δομών, πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθούν εξώσεις και η εύρεση τέτοιων υποδομών θα είναι ανέφικτη.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο να αφαιρεθεί η υποχρεωτική μείωση ή να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να αναπροσαρμόζουν, έστω και με ιδίους πόρους, τα τρέχοντα μισθώματα.

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

Ο Δήμαρχος Χανίων,

Παναγιώτης Σημανδηράκης».