Ερχονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες καταστηματάρχες στο Ρέθυμνο

10.25

Σχετικά με τη «Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές» η Π.Ε. Ρεθύμνης, ενημερώνει τους υπεύθυνους των καταστημάτων, αλλά και το καταναλωτικό κοινό για τις ισχύουσες διατάξεις:

Ο βασικός νόμος που ρυθμίζει το θέμα είναι ο Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α/8-8-2013) «Κανόνες  ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με τον παραπάνω  νόμο, επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 4177/13, όπως ισχύει [ Α) Τακτικές εκπτώσεις: αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: βα) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και ββ) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου].

β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.

γ) Την Κυριακή των Βαΐων.

Η με Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2848-1/06-11-2013  (ΦΕΚ 2937/Β/20-11-2013) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνης με θέμα :«Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές». Σύμφωνα με την Απόφαση επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων (υπό προϋποθέσεις)  προαιρετικά τις Κυριακές (σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους), σε περιοχές στις οποίες υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση και επομένως ανάγκη εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης του ωραρίου των καταστημάτων και σύμφωνα με την υπ? αριθ. 2151/101/17.12.2014 τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014): 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 προστίθεται στοιχείο (δ) ως εξής : δ) «Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους», 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως ισχύει, προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Επίσης, ειδικά για τα ιχθυοπωλεία, επιτρέπεται η λειτουργία τους και κατά τη συμπίπτουσα προς Κυριακή παραμονή της 25ης Μαρτίου κάθε έτους».

Σε όσους παραβαίνουν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 16 του παραπάνω νόμου, σχετικά με τη λειτουργία τις Κυριακές των εμπορικών καταστημάτων που προσδιορίζονται σε αυτό, επιβάλλεται (από τις αρμόδιες υπηρεσίες)  σε βάρος των υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *