Εργασιακός μεσαίωνας στα ξενοδοχεία της Κρήτης

17.04

Ακατάλληλες συνθήκες εργασίας. Μη τήρηση της συλλογικής σύμβασης και ούτε ρεπό καταγγέλλουν τα σωματεία ξενοδοχοϋπαλλήλων. Κάνουν έκκληση για ελέγχους από το σώμα επιθεώρησης εργασίας.