Εργασίες αποξήλωσης της στέγης της Δημοτικής Αγοράς

14.55

Η αποξήλωση της στέγης από τα συνεργεία του αναδόχου του μεγάλου έργου ανακατασκευής του ιστορικού κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς  ξεκίνησε χθες από την Ανατολική πλευρά του κτιρίου. Μετά από 108 χρόνια ιστορίας, αυτή είναι η πρώτη φορά που ξηλώνεται η σκεπή, καθώς μέχρι σήμερα είχαν γίνει ορισμένες μικρές παρεμβάσεις.