‘Εξι μήνες σε αναμονή για αλλαγή – ανανέωση άδειας οδήγησης

16.16

Σε δεκάδες χιλιάδες υπολογίζονται οι οδηγοί στην Ελλάδα, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους το παλιό χάρτινο δίπλωμα οδήγησης το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 19 Ιανουαρίου 2033. Ωστόσο αρκετοί είναι εκείνοι που προχωρούν στην αντικατάσταση του διότι δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στο εξωτερικό. Κυρίως οι επαγγελματίες οδηγοί οι οποίοι πρέπει να περιμένουν έξι μήνες για την ανανέωση του.