ΦΩΤΟ-Καθαρισμός λιμενίσκου Κάτω Γαλατά (Βραχάκια)

10.59

Ολοκληρώθηκαν από το Λιμενικό Ταμείου Νομού Χανίων οι εργασίες καθαρισμού της λιμενολεκάνης στο Λιμενίσκο Κάτω Γαλατά (Βραχάκια) και αποκατάστασης των ζημιών που είχαν προκληθεί κατά την διάρκεια του χειμώνα.

Ειδικότερα οι καιρικές συνθήκες με τους έντονους βόρειους ανέμους κατά τις χειμερινές περιόδους τα τελευταία χρόνια και κυρίως τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς και της 10ης Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, είχαν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία εντονότατων κυματισμών οι οποίοι παρέσυραν μεγάλες ποσότητες άμμου καθώς και ποσότητες των επιχώσεων του ακρομωλίου και των υλικών τα οποία είχαν τοποθετηθεί στο εσωτερικό του λιμενίσκου για την δημιουργία μώλου, σε ολόκληρη την λιμενολεκάνη και ιδιαίτερα πλησίον των κρηπιδωμάτων, δυσχεραίνοντας επικίνδυνα την κίνηση των σκαφών αλλά και την πρόσδεση αυτών εντός του λιμενίσκου. Επιπλέον είχαν υποστεί ζημιές και κάποιες υποτυπώδεις υποδομές (κρηπιδώματα από χυτό σκυρόδεμα) εγκυμονώντας κινδύνους πρόκλησης ατυχήματος σε όλους τους χρήστες του λιμένα.
 
ΠΡΙΝ:

 

ΜΕΤΑ:


 
Με σκοπό λοιπόν ο λιμενίσκος να καταστεί και πάλι ασφαλής και λειτουργικός για τους χρήστες του και ιδιαίτερα για τους αλιείς, πραγματοποιήθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο οι εξής εργασίες:
  • Ανάσυρση των φυσικών ογκολίθων θωράκισης που είχαν παρασυρθεί και επανατοποθέτηση τους στο εξωτερικό πρανές του προσηνέμου μώλου.
  • Απομάκρυνση όλων των ακατάλληλων προϊόντων επιχώσεων που είχαν διασκορπιστεί στη λιμενολεκάνη, ιδιαίτερα πλησίον του ακρομωλίου και των κρηπιδωμάτων.
  • Καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των κατεστραμμένων κατασκευών (χυτά σκυροδέματα-διασκορπισμένος εσωτερικός μώλος).
  • Απομάκρυνση όλης της συσσωρευμένης άμμου γύρω από την ράμπα ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών.
Ο Πρόεδρος του Λ.Τ.Ν.Χ. κ. Κώστας Μπροκαλάκης με αφορμή τις εργασίες στο λιμενίσκο δήλωσε: «Για πρώτη φορά γίνεται σε τέτοια ευρεία κλίμακα καθαρισμός της λιμενολεκάνης πλησίον των κρηπιδωμάτων στο λιμενίσκο Κάτω Γαλατά, το οποίο αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα του Συλλόγου Αλιέων Νέας Κυδωνίας, με τον οποίο υπήρξε άριστη συνεργασία κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο λιμενίσκο. 
Στις προθέσεις του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων είναι ο εξωραϊσμός και η συνολική ανάπλαση του χερσαίου τμήματος του λιμενίσκου, με στόχο αφενός να καταστεί πιο λειτουργικός για τους αλιείς και τους υπόλοιπους χρήστες του και αφετέρου να βελτιωθεί η γενικότερη εικόνα του λιμενίσκου καθώς βρίσκεται σε μια τόσο κεντρική τουριστική περιοχή των Χανίων από την οποία διέρχονται κάθε καλοκαίρι χιλιάδες τουρίστες».