Έφτασαν οι πρώτες αποστολές γυναικών αστυνομικών του κόσμου

10.57
Στο αεροδρόμιο Ν.΄Καζαντζάκης έφτασαν οι πρώτες γυνάικες αστυνομικοί από διάφορες περιοχές της Ευρώπης αλλά και από την Ελλάδα, με σκοπό να συμμετάσχουν στην πρώτη συνδιάσκεψη γυναικών αστυνομικών του κόσμου με θέμα "Η γυναλικα αστυνομικός και οι σύγχρονες προκλήσεις. Ανάδειξη της κοινωνικής προσφοράς της μέσω της Ι.P.A." 
 
Τη συνδιάσκεψη διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών από την 1η έως τις 5 Οκτωβρίου

Οι αφίξεις κατά χρονολογική άφιξη 

Οι πρώτες αφίξεις των γυναικών αστυνομικών του κόσμου

Η άφιξη της Πολωνίας

Οι πρώτες αφίξεις των γυναικών αστυνομικών του κόσμου

Η συμμετοχή της Λιθουανίας

Οι πρώτες αφίξεις των γυναικών αστυνομικών του κόσμου

Οι συμμετοχές Κοζάνης , Φλόρινας και Λάρισας