Η Περιφέρεια Κρήτης στη Σύνοδο Κορυφής One Ocean Summit «Ένας Ωκεανός» που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία

13.18

Στη Σύνοδο Κορυφής «Ένας Ωκεανός» -One Ocean Summit στη Βρέστη της Γαλλίας, εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης ο Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης επί Ευρωπαϊκών – Διεθνών Θεμάτων και Αντιπρόεδρος της Διάσκεψης των Παραθαλάσσιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών CPMR, αρμόδιος επί Θαλασσίων Θεμάτων.

Ο κ. Αλεξάκης ανέλυσε τις πρωτοβουλίες και προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης, σε ειδική ενότητα για τις  Παράκτιες Περιφέρειες που διοργανώθηκε από τη CPMR, με τη συμμετοχή και του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, Ωκεανούς και Αλιεία Virginijus Sinkevicius. Παράλληλα παρουσίασε τις συναφείς δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της νέας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και του νέου Περιφερειακού της Προγράμματος που ενισχύσουν την τοπική διαβούλευση και ενημέρωση για την ένταξη πράξεων στο Ταμείο Θαλάσσιας Πολιτικής, Υδατοκαλλιεργειών Αλιείας, και δια των δεκάδων διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργασιών με άλλες χώρες στις οποίες συμμετέχει.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία των χωρών και Περιφερειών είναι μείζονος σημασίας για την αντιμετώπιση κοινών ενδιαφερόντων, αναγκών και προκλήσεων στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, καθώς μοιράζονται το ίδιο θαλάσσιο περιβάλλον που καλούνται να προστατεύσουν. Υπό την έννοια αυτή, η συνεργασία σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης και σε μακροπεριφερειακό επίπεδο είναι καθοριστική προς τη νέα προσέγγιση αξιοποίησης της θάλασσας, δηλαδή της Βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό την Γαλλική προεδρεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του Γάλλου Προέδρου Emmanuel Macron, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  Charles Michel και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Είχε ως στόχο να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για τη βιώσιμη χρήση της θάλασσας και να ληφθούν δράσεις για τη μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων στους ωκεανούς, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών, επιστημόνων, εκπροσώπων φορέων, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 εκδηλώσεις, εργαστήρια και φόρουμ που φιλοξένησαν συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών  και τη συμμετοχή ειδικών με απώτερο στόχο την ενίσχυση συγκεκριμένων σχεδίων δράσης για τους ωκεανούς.