Ημερίδα με θέμα«Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά: Καλλιέργεια & Προοπτικές Αξιοποίησης»

20.19

 Ημερίδα με θέμα«Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά: Καλλιέργεια & Προοπτικές Αξιοποίησης» διοργανώνει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Κρήτης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου, στις 10:00 το πρωί στο ξενοδοχείο Civitel Akali Ηotel, στα Χανιά.

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχθούν η πολυδιάστατη σημασία των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους για καλλιέργεια και εμπορική εκμετάλλευση.

Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 12: Επικοινωνιακή Στρατηγική Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και Φορέα Διαχείρισης, της πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Τοπίου Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς» από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

mdpp.samaria@necca.gov.gr