Βίντεο – ΔΕΔΙΣΑ – Με απορριμματοφόρα ενίσχυσε τους Δ.Κανδάνου Σελίνου και Κισάμου

13.08

Να αναλάβει η ΔΕΔΙΣΑ την αποκομιδή των απορριμμάτων για τη θερινή περίοδο στην περιοχή του στοχεύει ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου προκειμένου να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα.

Για αυτό το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στους δύο φορείς.