Βίντεο:Εμπόδια για τα έργα στο κτίτιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

13.52

Με ξεχωριστή προκήρυξη και ενοικίαση του ισογείου του κτιρίου του δημοτικού λιμενικού ταμείου Χανίων στο Ενετικό Λιμάνι σχεδιάζει  ο δήμος να ξεπεράσει τα εμπόδια που μπαίνουν στην ολοκλήρωση του έργου .Το ελεγκτικό συνέδριο απέρριψε την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού και την συμπληρωματική σύμβαση του έργου και συνεπώς οι εργασίες η αναζήτηση χρηματοδότησης ίσως καταστεί χρονοβόρα.