Βίντεο : Επισημάνσεις σε ημερίδα στο πνευματικό κέντρο – τόνωση στην τοπική και εθνική οικονομία

13.20

Η έρευνα και η καινοτομία  στην επιχειρηματική δραστηριότητα εντάσσεται πλέον σε ένα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε δίνοντας μια σημαντική τόνωση στην τοπική και εθνική οικονομία .  Μέσω της διευκόλυνσης της οικονομικής  εκμετάλλευσης των   νέων ιδεών , η επιστημονική γνώση καινοτομίας μετατρέπεται  επιχειρηματική πρόταση  .Ενδεικτικά ο προϋπολογισμός για τον τομέα της γνώσης στην στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης ανέρχεται στα 6.5 εκατομμύρια ευρώ.