Βίντεο – ΚΑΜ – Πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη

13.37

Η εβδομάδα βιώσιμης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ξεκίνησε στα Χανιά, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «InHerit Erasmus +», από αρκετούς εμπλεκόμενους φορείς.

Σκοπός είναι η μελέτη της βιωσιμότητας και της οικονομίας του Πολιτισμού.