Βίντεο: Ικανοποιημένα τα στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ από τα αποτελέσματα για την ανακύκλωση

12.33

Ικανοποιημένα φαίνονται τα στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά, από το βαθμό ευαισθησίας των δημοτών σε ότι αφορά στην ανακύκλωση. Όπως επισημαίνει ο Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης σε ανακυκλώσιμα υλικά, από το πρώτο εξάμηνο, είναι θεαματικά, κάτι που θα έχει ιδιαίτερο όφελος τόσο για το Δήμο, όσο και για τους Δημότες.