Βίντεο: Ολονυχτία και ουρές για μια θέση στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου

14.21

Από το μεσημέρι της Κυριακής πήγαν αρκετοί γονείς να πιάσουν σειρά προκειμένου να πάρουν τα voucher για την ένταξη του παιδιού τους σε έναν παιδικό σταθμό. Μάλιστα σε μία περίπτωση η αναμονή έφερε και τη λιποθυμία μίας μητέρας.