Κίσαμος: Διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στον δρόμο «Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισα»

16.13
H Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανακοινώνει ότι, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη κατασκευής του 3ου υποέργου, Παράκαμψη Έλους», του έργου Οδικός άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βάθη – Χρυσοσκαλίτισσα, είναι  απαραίτητη η διακοπή – εκτροπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην αναφερόμενη στο θέμα επαρχιακή οδό και στη θέση Καμένο Σελί, μετά τον οικισμό του Έλους στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού “Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισα” με την επαρχιακή οδό “Βλάτος – Ρογδιά – Λίμνη – Καμένο Σελί”, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
Η διακοπή της κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνει από τη Δευτέρα 8-12-2014 και σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκέσει δώδεκα ημέρες (12), έως και Σάββατο 20-12-2014 και να παραταθεί εφόσον δυσμενείς καιρικές συνθήκες εμποδίσουν την πρόοδο του έργου. Η ώρες λειτουργίας του εργοταξίου είναι 7:30 πμ – 3:30 μμ,  αλλά η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκεί όλο το 24ώρο.
Η κυκλοφοριακή σύνδεση από την περιοχή των Τοπολίων προς την περιοχή της Χρυσοσκαλίτισσας και αντίθετα, θα γίνεται από την επαρχιακή οδό με αριθμό 7, “Βλάτος – Ρογδιά – Λίμνη – Καμένο Σελί” και συγκεκριμένα:
-Η κυκλοφορία των οχημάτων από Τοπόλια προς Χρυσοσκαλίτισσα θα εκτρέπεται στην περιοχή των Μύλων, στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού 5, Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισα, προς την επαρχιακή οδό 7, Βλάτος – Ρογδιά – Λίμνη – Καμένο Σελί, έως την περιοχή Καμένο Σελί όπου η επαρχιακή οδός με αριθμό 7 συναντά πάλι την επαρχιακή οδό με αριθμό 5.
-Η κυκλοφορία των οχημάτων από Χρυσοσκαλίτισσα προς Τοπόλια θα εκτρέπεται στην περιοχή Καμένο Σελί, στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού 5, προς την επαρχιακή οδό 7, έως την περιοχή των Μύλων όπου η επαρχιακή οδός με αριθμό 7 συναντά πάλι των επαρχιακή οδό με αριθμό 5.