Έξοδος με ευνοϊκούς όρους για 90.000 ασφαλισμένους μέχρι τέλος του 2016

07.52

Τελευταία ευκαιρία για 90.000 ασφαλισμένους που προλαβαίνουν ακόμη να «διασώσουν» την σύνταξή τους συνιστά η υποβολή της αίτησης μέχρι και 31/12/2016.

Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, μισθωτοί αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιστήμονες που εμπίπτουν στο νέο καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης (Εθνική – Ανταποδοτική) και συμπληρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου (όριο ηλικίας – χρόνια ασφάλισης) έχουν πρόσθετο λόγο να αποχωρήσουν μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη, αν προσδοκούσαν υψηλή σύνταξη από το παλιό σύστημα. Όπως ρητά αναφέρει ο νόμος, όσοι φύγουν φέτος, του χρόνου και το 2018 θα είναι οι μόνοι από τους νέους συνταξιούχους που θα πάρουν «προσωπική διαφορά» όπως δικαιούνται όλοι οι παλιοί. Αυτή η «προσωπική διαφορά» φθίνει εντός της 3ετίας, ώστε να μηδενιστεί από το 2019. Γι αυτό και όσοι καταφέρουν να αποχωρήσουν φέτος θα χάσουν, σύμφωνα με το Έθνος, τα λιγότερα. Μεγαλύτερες απώλειες θα μετρήσουν οι 70.000 που μπορούν να φύγουν εντός του 2017, αν και θα είναι πιο τυχεροί από όσους συνταξιοδοτηθούν το 2018 και το 2019.

«Η διακύμανση της προσωπικής διαφοράς ανάμεσα στο 2016 και το 2017 μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει ακόμη και τα 100 ευρώ για τον ίδιο ασφαλισμένο. Είναι συνεπώς απαραίτητο για όλους όσοι μπορούν να αποχωρήσουν, να ελέγξουν αν αυτό συμφέρει να γίνει μέσα στο 2016», εξηγεί ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Όπως ο ίδιος προσθέτει, συμφέρον να αποχωρήσουν εντός των επόμενων δυόμιση μηνών έχουν όσοι σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν με πολλά χρόνια ασφάλισης και υψηλές αποδοχές. Κυρίως πρόκειται για 5 κατηγορίες ασφαλισμένων :

Δημόσιοι υπάλληλοι που φεύγουν με πολλά χρόνια ασφάλισης, δηλαδή με 35ετίες και με υψηλά κλιμάκια μισθών.

Υψηλόμισθοι του ΙΚΑ που ανοίγουν την πόρτα της εξόδου με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης και αποδοχές που ξεπερνούν την 23η και 24η ασφαλιστική κλάση.

Έμποροι ασφαλισμένοι στα πρ. Ταμεία ΤΕΒΕ και ΤΑΕ του ΟΑΕΕ στις ανώτατες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Υψηλόμισθοι υπάλληλοι που αποχωρούν με 35ετίες και άνω από ΔΕΚΟ – Τράπεζες.

Αυτοαπασχολούμενοι – επιστήμονες που φεύγουν με 35ετίες και άνω.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, όταν το μεικτό ποσό της σύνταξης (καταβαλλόμενο μαζί με ειδική εισφορά αλληλεγγύης και υγειονομική περίθαλψη) βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού υπολείπεται σε ποσοστό άνω του 20% του ποσού που θα έπαιρνε ο ίδιος συνταξιούχος με βάση τον παλιό τρόπο υπολογισμού, τότε το 50% αυτής της διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως «προσωπική διαφορά». Δηλαδή όσοι αποχωρήσουν εντός του 2016 και η σύνταξή τους είναι 20% και πλέον μικρότερη από την σύνταξη που θα έβγαζαν με τον παλιό τρόπο τότε κερδίζουν το μισό αυτής της διαφοράς. Ο ίδιος αν αποχωρήσει εντός του 2017 θα λάβει ως «προσωπική διαφορά» το 33% της «ψαλίδας» ανάμεσα σε παλιά και νέα σύνταξη, ενώ αν φύγει το 2018 η εν λόγω προσωπική διαφορά του απομειώνεται στο 25%. Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι έχουν διαφορά ανάμεσα σε παλιά και νέα σύνταξη από 19% και κάτω, καθώς έχουν χάσει ήδη από τις 13/5 κάθε πρόσβαση σε «προσωπική διαφορά».

Όλες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 13/5 και μετά εμπίπτουν στο νέο τρόπο υπολογισμού. Με τις παλιές διατάξεις (όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2014) θα υπολογιστούν οι συντάξεις όσων υπέβαλαν αίτηση μέχρι και την 12η Μαίου, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και η υποβολή τυχόν δικαιολογητικών έχει ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων ανά Ταμείο προθεσμιών. Για τον ΟΑΕΕ προβλέπεται πως αιτήσεις ασφαλισμένων με ταυτόχρονη διακοπή δραστηριότητάς ως και 12 Μαίου κρίνονται βάσει του παλιού καθεστώτος ανεξάρτητα από το ότι η ασφαλιστική σχέση λήγει στο τέλος του μήνα διακοπής του επαγγέλματος (1/6). Στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ όσοι έχουν διακόψει το επάγγελμα μέχρι και 12 Μαίου και υποβάλλουν αίτηση εντός της προβλεπόμενης 3μηνης προθεσμίας πάνε με το παλιό σύστημα. Αν η αίτηση υποβληθεί μετά το 3μηνο ή αν το επάγγελμα διακοπεί μετά τις 12/5 εφαρμόζεται το νέο σύστημα. Στο ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν αίτηση πριν τις 12/5 και εμπρόθεσμη διακοπή επαγγέλματος. Στο ΕΤΑΑ – ΤΑΝ ο υπολογισμός γίνεται με το παλιό καθεστώς για όσους έχουν διακοπή επαγγέλματος μέχρι 12/5 εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί εντός έτους. Με το νέο καθεστώς θα υπολογιστούν οι αποδοχές όσων έχουν καταθέσει αίτηση πριν τις 12 Μαίου αλλά η σύνταξή τους τελεί σε αναστολή (Ειδικά Ταμεία και ειδικό καθεστώς ΙΚΑ) λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας.

enikonomia.gr