ΓΓ-Γ-ΚΟΥΡΗΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ-ΕΥΔ-Μ-ΚΑΣΩΤΑΚΗ-ΔΕΞΙΑ

18.54