Με πρώτο θέμα το αιολικό πάρκο ηλεκτροπαραγωγής, συνεδριάζει το Δ.Σ. Ρεθύμνου

11.47

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 19.10.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά Αιολικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής από την «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στο Δήμο Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφνατινός).
 2. Αποζημιώσεις δημοτών λόγω πράξης εφαρμογής (εισηγητής κ. Κονταξάκης).
 3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διενέργειας διαγωνισμού για ?Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων? έτους 2016 ? 2017 με δυνατότητα 4μηνης παράτασης? (εισηγητής κ. Λελεδάκης).
 4. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ?Κατασκευή δρόμου Γυμνασίου ? Λυκείου Ατσιποπούλου προς τον οικισμό του Ατσιποπούλου? (εισηγητής κ. Αλεφνατινός)..
 5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός και κ. Σπανουδάκης).
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 7. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης ? Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης για την υλοποίηση του αντικειμένου ?Λειτουργία εθελοντικού ιατρείου κοινωνικής αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύμνου? (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).
 9. Έγκριση των υπ’ αρ. 186/15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και 242/15 αποφάσεων του Ν.Π. ¨Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης? περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).
 10. Συζήτηση επί αιτήματος τροποποίησης της υπ’ αρ. 376/15 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού αριθμού αδειών εγκατάστασης και χρήσης οίκων ανοχής (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).
 11. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).
 12. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου της Αρκαδικής Εθελοθυσίας (εισηγητής κ. Πρόεδρος).