Μέχρι τον Ιούνιο θα έρθουν τα 25 νέα ασθενοφόρα. Πως θα είναι σε φωτογραφίες

07.40

Με νέα ασθενοφόρα ενισχύεται το ΕΚΑΒ σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πρόκειται για ενενήντα νέα οχήματα, που αποτελούν μέρος του γνωστού πολυετούς διαγωνισμού των 167 ασθενοφόρων οχημάτων και των 19 κινητών ιατρικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Στόχος της Διοίκησης του ΕΚΑΒ είναι να διασφαλίσει τη πληρέστερη παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας προς τη περιφέρεια που ? ειδικά αυτή τη περίοδο ? επιβαρύνεται λόγω των εκτάκτων αναγκών, που έχουν προκύψει από τις προσφυγικές ροές, επισπεύδοντας τις διαδικασίες για την προμήθεια του πρώτου μέρους των 90 ασθενοφόρων οχημάτων, μέσω των οκτώ από τις συνολικά δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας.

Βάσει χρονοδιαγράμματος, τα 90 νέα ασθενοφόρα οχήματα, θα παραληφθούν τμηματικά και έτοιμα προς επιχειρησιακή δράση μέχρι τον Ιούνιο, ως εξής:

8 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών του Ν. Αιγαίου,

14 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Δ. Μακεδονίας,

2 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών του Β. Αιγαίου,

25 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Κρήτης,

14 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Αν. Μακεδονίας ? Θράκης,

11 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Ηπείρου,

6 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Ιονίων Νήσων,

10 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Πελοποννήσου.

Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, συνεπικουρούμενη από τις ανάλογες δομές του Υπουργείου Υγείας, ενεργεί με ταχείς ρυθμούς έτσι, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση ένταξη της προμήθειας των υπολειπόμενων αναγκαίων ασθενοφόρων οχημάτων και Κινητών Ιατρικών Μονάδων, στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.