Μέχρι του χρόνου η κανονική λειτουργία της λιμνοδεξαμενής του Ομαλού

14.48

Με το βλέμμα στραμμένο στην οριστική παραλαβή του έργου της λιμνοδεξαμενής του Ομαλού είναι στραμμένοι οι αρμόδιοι φορείς.

Το έργο έχει παραληφθεί προσωρινά από την Αντιπεριφέρεια και χτες ο Νίκος Καλογερής με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΚ, Άρη Παπαδογιάννη και τον διευθυντή υδραυλικών έργων Βαγγέλη  Μαμαγκάκη, πραγματοποίησαν αυτοψία.

Το νερό δεν είναι ατέλειωτο υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης και οι χρήστες θα πρέπει να συνδεθούν στο δίκτυο για την ορθολογική του διαχείριση.

Προσωρινά τη διαχείριση του έργου έχει αναλάβει η Αντιπεριφέρεια, ωστόσο μέχρι του χρόνου θα πρέπει να έχουν συνδεθεί στο δίκτυο οι χρήστες για να τιμολογηθεί και το νερό.

Να θυμίσουμε ότι οι διαδικασίες από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση του έργου διήρκησαν 21 χρόνια και η χωρητικότητα της λιμνοδεξαμενής είναι 550.000 κυβικών μέτρων νερού.