Μελέτες για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε 15 δήμους της Κρήτης

14.17

Μελέτες που θα τηρούν το νέο εθνικό σχεδιασμό, σε ότι αφόρα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων υπογράφηκαν το πρωί στην Περιφέρεια Κρήτης για 15 δήμους του Ηρακλείου του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων δίνει  έμφαση στην προδιαλογή των υλικών, μέσω της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία.