Ημερίδα για την καλλιέργεια της φιστικιάς

18.36

 
 Με μεγάλη συμμετοχή παραγωγών, και όχι μόνο, ολοκληρώθηκε η ημερίδα για τα κύρια προβλήματα της καλλιέργειας της φιστικιάς (άρδευση, διαχείριση εδάφους, λίπανση, κλπ) που έγινε στα πλαίσια του έργου LIFE AgroStrat της Ε.Ε. το Σάββατο 20/9/2014 στην Αίγινα. Στο έργο συντονίζει το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΛΓΟ και συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΙΤΕ. Ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών κ. Κων/νος Χαρτζουλάκης αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της άρδευσης στις ακραίες συνθήκες  έλλειψης νερού στην Αίγινα και τη χρήση των χαμηλής ποιότητας νερών (αλατούχων, επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων) ως εναλλακτικής λύσης για να καλυφθούν οι ανάγκες της φιστικιάς σε νερό. Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Νήσων ζητήθηκε η συνεργασία για την εφαρμογή της συμβουλευτικής άρδευσης στην Αίγινα, που το Ινστιτούτο υλοποιεί στο Ν. Χανίων με την έκδοση του δελτίου αναγκών των καλλιεργειών σε νερό. Την Κυριακή στο χώρο του συνεταιρισμού φιστικοπαραγωγών έγινε επίδειξη κομποστοποίησης των αποβλήτων από την επεξεργασία του φιστικιού από τη Δρ. Μαρία Ντούλα, επιστημονική υπεύθυνη του έργου Agrostrat, που με απλό και κατανοητό για όλους τρόπο, αλλά και επιστημονικά στοιχεία έδειξε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν αυξάνοντας την γονιμότητα του εδάφους και προστατεύοντας και το περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καλλιέργεια της φιστικιάς είναι δυναμική με πρόσοδο πάνω από 1.000 € το στρέμμα, το φιστίκι Αίγινας είναι ΠΟΠ, αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω έλλειψης καλής ποιότητας νερού άρδευσης και υποβάθμισης των εδαφών λόγω μη ορθών πρακτικών.