Ημερίδα για τον Σχεδιασμό ευφυούς συστήματος διαχείρισης υδατικών δικτύων στην Κρήτη

10.09

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα Χανιά η ημερίδα για τον «Σχεδιασμό ευφυούς συστήματος διαχείρισης υδατικών δικτύων στην Κρήτη» που συνδιοργάνωσαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.
Στην ημερίδα τονίστηκε από τους επιστήμονες ότι, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και αυτοματισμών πρέπει να ενσωματωθούν στη διαχείριση των υδατικών δικτύων της Κρήτης για εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και χρημάτων καθώς και για πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων ρύπανσης. Επίσης οι συγκεκριμένες τεχνολογίες και πρακτικές αποδοτικής διαχείρισης θα είναι επωφελείς όχι μόνο στους Οργανισμούς που εμπλέκονται στη διαχείριση των νερών και στους τελικούς καταναλωτές αλλά θα καταστήσουν αναγκαία την ενιαία διαχείριση των νερών σ’ ολόκληρο το υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης σύμφωνα με το υπάρχον εγκεκριμένο σχέδιο και θα βοηθήσουν στην ενιαία αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων διαχείρισης υδάτων στο νησί.
 
Στην ημερίδα έγιναν παρουσιάσεις για «Τον χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου» από τον κ. Σταματιάδη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την «Μοντελοποίηση και ευφυή διαχείριση του υδατικού δικτύου» από τον κ. Πουλιέζο, και κ. Παπαευθυμίου, από το Πολυτεχνείο Κρήτης, για την «Αποτύπωση τοπογραφίας και λειτουργικών χαρακτηριστικών του υδατικού δικτύου του ΟΑΚ» από την κ. Νικολάου και Βαρδουλάκη, από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, για την «Μελέτη προσδιορισμού αποθεμάτων και ορίων ποσοτικής εκμετάλλευσης υδατικών πόρων» από την κ. Παυλίδου από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, για την «Ποιοτική και Ποσοτική εκτίμηση εκροών για γεωργική χρήση» από τον κ. Καλαϊτζίδη από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και για την «Διαβούλευση – Δημοσιότητα – και Ενημέρωση για το έργο Smart Waters» από τον κ. Ζωγραφάκη από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξη Κρήτης. Σημαντικές ήταν επίσης οι εισηγήσεις «Η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για το Υδάτινο Διαμέρισμα της Κρήτης – Ευκαιρίες και προοπτικές» από την κ. Νίκα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το «Έργο ΕΟΧ – Aquaman» από τον κ. Νικολαΐδη από το Πολυτεχνείο Κρήτης, η «Κατάσταση Υδάτων της Κρήτης – Προοπτικές» από τον κ. Κριτσωτάκη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, οι «Δράσεις ΔΕΥΑ Χανίων για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων – Συνεργασίες με το Πολυτεχνείο Κρήτης» από τον κ. Κασσαπάκη από τη ΔΕΥΑ Χανίων και η «Επαναχρησιμοποίηση της Τριτοβάθμιας εκροής για άρδευση» από τους κ. Παπαματθαιάκη κ. Παπαδογιάννη από την ΔΕΥΑ Ηρακλείου.
Σύντομους χαιρετισμούς έκαναν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Νίκος Καλογερής, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου / Τμήματος Δυτικής Κρήτης κ. Κοπάσης ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Καζάσης  και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ κ. Λειβαδάρος.
Τα συμπεράσματα της ημερίδας θα ενσωματωθούν στο υπό εκπόνηση έργο ΕΟΧ για τον σχεδιασμό ευφυούς συστήματος διαχείρισης υδατικών δικτύων στην Κρήτη ενώ θα αποτελέσουν την βάση για τη διοργάνωση δεύτερης συνάντησης διαβούλευσης και σχετικής ημερίδας στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η διοργάνωση των δραστηριοτήτων διαβούλευσης – διοργάνωσης – ενημέρωσης – δημοσιότητας – πληροφόρησης και ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. Όλες οι παρουσιάσεις θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου.  www.smartwaters.gr