Ημερίδα στο Πολυτεχνείο Κρήτης: «H διεθνής διάσταση του προγράμματος ERASMUS+»

20.03

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «H διεθνής διάσταση του προγράμματος ERASMUS+»,  η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρες 13:00-17:00, στο αμφιθέατρο Γ2.1, στην Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτηρίου. Κεντρική ομιλήτρια της ημερίδας είναι η κα Ελένη Σκίκου, Υπεύθυνη Πολιτικής, Γ? Εκπαίδευσης και Πολιτισ?ού του Τ?ή?ατος ?ιεθνούς Συνεργασίας και Προγρα??ατισ?ού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας αναφορικά με τις καινούριες προοπτικές που προσφέρει το Νέο Πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2021 σε επίπεδο διεθνοποίησης και συνεργασιών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με χώρες όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:00-13:15       Προσέλευση

13:15-13:20       Χαιρετισ?οί

Καθηγητής Βασίλειος Β. Διγαλάκης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

13:20-13:40       The International Dimension of Erasmus+ in the field of Higher Education Ελένη Σκίκου, Υπεύθυνη Πολιτικής , Γ? Εκπαίδευσης και Πολιτισ?ού, Τ?ή?α ?ιεθνούς Συνεργασίας και Προγρα??ατισ?ού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13:40-14:00       Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees Eλένη Σκίκου, Υπεύθυνη Πολιτικής , Γ? Εκπαίδευσης και Πολιτισ?ού, Τ?ή?α ?ιεθνούς Συνεργασίας και Προγρα??ατισ?ού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14:00-14:20       Δραστηριότητες Erasmus στο Πολυτεχνείο Κρήτης Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Erasmus+ Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης

14:20-14:40       Key Action 1-International Credit Mobility within the framework of Erasmus+ Eλένη Σκίκου, Υπεύθυνη Πολιτικής , Γ? Εκπαίδευσης και Πολιτισ?ού, Τ?ή?α ?ιεθνούς Συνεργασίας και Προγρα??ατισ?ού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14:40-15:20       Key Action 2 -Capacity Building in the field of Higher Education Eλένη Σκίκου, Υπεύθυνη Πολιτικής , Γ? Εκπαίδευσης και Πολιτισ?ού, Τ?ή?α ?ιεθνούς Συνεργασίας και Προγρα??ατισ?ού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15:20-15:45       Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Μετά το τέλος της Ημερίδας  θα δημιουργηθεί ομάδα εργασίας από τα άτομα που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν περαιτέρω ή να καταθέσουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.