Μία ΔΕΥΑ ανά νομό εξετάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

14.31

Μία ΔΕΥΑ ανά νομό εξετάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την συνένωση τους ανά Περιφερειακή Ενότητα. Από τις 126 που λειτουργούν σήμερα θα μείνουν μόνο δεκατρείς προκαλώντας ανησυχία τόσο στους Δήμους όσο και στους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές προτάσεις πρόκειται να κατατεθούν σε συνάντηση που θα γίνει στην Αθήνα στα τέλη Ιουλίου.