Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το πρωί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων με το Πολυτεχνείο Κρήτης

16.24

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το πρωί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων με το Πολυτεχνείο Κρήτης προκειμένου να επιδιώξουν την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για την προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος. Με την υπογραφή προβλέπεται η συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας και η διεξαγωγή κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων που θα βοηθήσουν να υλοποιηθεί έργο προς αμοιβαίο όφελος και όφελος της κοινωνίας των Χανίων.