Νέο πακέτο στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο

15.58

Πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο αναζητά η κυβέρνηση για να στηρίξει οικονομικά τα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν το Φεβρουάριο και θα εξαρτηθούν από την πορεία των ταμειακών ροών στα κρατικά ταμεία.