Νομιμοποίηση αυθαιρέτου για 30 χρόνια με 250 ευρώ στα δάση

15.01

Όσοι έχουν χτίσει στα δάση μπορούν με 250 ευρώ να υπαχθούν στη ρύθμιση που τους δίνει δυνατότητα το Κράτος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που άνοιξε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου να γλιτώσουν την κατεδάφιση οποιουδήποτε κτίσματος οικιστικής χρήσης, ενώ παγώνουν και το διοικητικό πρόστιμο που ενδεχομένως να τους έχει επιβληθεί.

Η Δασάρχης Χανίων τονίζει σε όλους τους τόνους ότι τα αδικήματα μπορεί να παγώνουν για 30 χρόνια αλλά δεν παραγράφονται, ενώ το δίκαιο θα ήταν αντί 250 ευρώ οι ιδιοκτήτες να πλήρωναν ποσό αντίστοιχο της οικοδομικής άδειας που θα πλήρωνε ο οποιοσδήποτε πολίτης για να χτίσει το σπίτι του.

Πρόκειται για ένα άλυτο εδώ και πολλά χρόνια πρόβλημα, το οποίο εκτιμάται πως αφορά 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2022.