Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας προσεχώς στη Λέσβο

16.17
Στη Λέσβο, ένα από τα νησιά που δοκιμάζονται από την προσφυγική κρίση θα βρεθούν προσεχώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας σε μια συμβολική κίνηση για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας για το προσφυγικό, καθώς και για την άμεση παύση των πολέμων στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου που συνήλθε σήμερα, Τρίτη, υπό την προεδρία του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο:

«Σε απάντηση των επιστολών που απηύθυνε τον μήνα Μάρτιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, το Π.Σ.Ε. και τους επικεφαλής των Ορθόδοξων και άλλων Εκκλησιών, ώστε να ευαισθητοποιηθούν για το προσφυγικό πρόβλημα, άνθρωποι με υψηλές αρμοδιότητες και κοινωνική επιρροή, ο Μακαριώτατος δέχθηκε την επίσημη ενημέρωση και από τις αρμόδιες αρχές του Βατικανού.»

» Στον Μακαριώτατο μεταφέρθηκε η επιθυμία του Πάπα Φραγκίσκου, να επισκεφθεί την πατρίδα μας. Σκοπός της επισκέψεώς του, όπως υπογραμμίστηκε στον Μακαριώτατο, είναι η συμβολή του Πάπα στην ευαισθητοποίησή της παγκόσμιας κοινότητας για την άμεση παύση των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής που πλήττουν σφόδρα τις χριστιανικές κοινότητες, αλλά και στην ανάδειξη του μείζονος ανθρωπιστικού προβλήματος που έχει προκληθεί από τους απεγνωσμένους πρόσφυγες, οι οποίοι αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

» Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απεδέχθη την πρόταση να επισκεφθεί ο Πάπας Φραγκίσκος ένα νησί του Αιγαίου, εφόσον πρόκειται για μία ολιγόωρη, εκτός πρωτοκόλλου και καθαρά ανθρωπιστικού και συμβολικού χαρακτήρα επίσκεψη.

» Για την επίσκεψη αυτή η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να προτείνει ως προορισμό το νησί της Λέσβου, ένα από τα πολλά νησιά μας που βίωσε βαθύτατα και εξακολουθεί να βιώνει την τραγωδία του προσφυγικού προβλήματος.

» Ιδιαίτερα τούτη τη χρονική στιγμή που η πατρίδα μας, παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, σηκώνει επιπρόσθετα στους ώμους της το μεγαλύτερο βάρος των προσφυγικών ροών. Μίας Ελλάδας που κλήθηκε να αποδείξει, ακόμη και μόνη, πως η Ευρώπη των αρχών και αξιών ακόμη υπάρχει.

» Παράλληλα, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που δίδεται η εικόνα ότι η ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών δοκιμάζεται, να απευθύνει πρόσκληση στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ώστε αυτός να τιμήσει με την παρουσία του το νησί της Λέσβου την ημέρα επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου.

» Η προσωπικότητα και το κύρος του Οικουμενικού Πατριάρχη, σε συνδυασμό με την βαρύτητα της παρουσίας του Πάπα Φραγκίσκου, στέλνει στα πέρατα του κόσμου ένα πολύ ηχηρό μήνυμα αφύπνισης της παγκόσμιας κοινότητας, προς την κατεύθυνση της ανακούφισης των προβλημάτων των προσφύγων και, ταυτόχρονα, της ανάληψης των δεουσών ενεργειών για την προστασία των χριστιανών που πλήττονται βάναυσα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και των λοιπών δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας».

Ανακοίνωση εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.  Το ανακοινωθέν έχει ως εξής:

«?νακοινο?ται ?τι κατά τό τελευτα?ον διάστημα, τό Ο?κουμενικόν Πατριαρχε?ον καί προσωπικ?ς ? Α. Θ. Παναγιότης, ? Ο?κουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομα?ος, παρακολουθο?ν ?γρύπνως τάς ?ξελίξεις καί τάς πολεμικάς συγκρούσεις ε?ς τήν ε?ρυτέραν περιοχήν τ?ς Μέσης ?νατολ?ς καί τάς ?κε? διώξεις τ?ν Χριστιαν?ν. Ο?τως, ? Α. Θ. Παναγιότης ? Πατριάρχης ?χει ?κφράσει παντοιοτρόπως μέχρι σήμερον τήν ?γωνίαν Α?το? διά τό μέγα θέμα το? κύματος προσφύγων. ?ν τ? πνεύματι τούτ?, ?πεκοινώνησε δι? ?κπροσώπου Α?το? μετά τ?ς Α?το? ?γιότητος το? Πάπα Φραγκίσκου κατά μ?να Φεβρουάριον, τήν δέ 30ήν Μαρτίου ?πηύθυνε πρός Α?τόν σχετικόν Γράμμα.

» ?ν τ? πλαισί? το? ?γνωσμένου τούτου ?νδιαφέροντος καί τ?ς ?πό κοινο? ?γωνίας τ?ν Θρησκευτικ?ν ?γετ?ν καί τ?ς ?πιτακτικ?ς ?νάγκης ?ναλήψεως κοιν?ς πρωτοβουλίας καί δράσεων α?τ?ν πρός ε?αισθητοποίησιν τ?ς διεθνο?ς κοιν?ς γνώμης καί τ?ν ?ρμοδίων ?ργάνων καί φορέων, ? Α. ?γιότης ? Πάπας Ρώμης Φραγκ?σκος, ? Α. Θ. Παναγιότης, ? Ο?κουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθο-λομα?ος καί ? Α. Μακαριότης, ? ?ρχιεπίσκοπος ?θην?ν καί πάσης ?λλάδος κ.κ. ?ερώνυμος θά ?πισκεφθο?ν λίαν προσεχ?ς τήν Ν?σον τ?ς Λέσβου, πρός ?πικοι-νωνίαν καί ?πιστήριξιν τ?ν ?κε?σε ε?ρισκομένων προσφύγων.

» ? κίνησις καί πρωτοβουλία α?τη τ?ν Θρησκευτικ?ν ?γετ?ν θά ?πιστηρίξ? καί ?νισχύσ? τάς χιλιάδας τ?ν δοκιμαζομένων προσφύγων καί θά ?μπνεύσ? τήν ?νάληψιν καταλλήλων πρωτοβουλι?ν διά τήν προστασίαν τ?ν ?μπεριστά-των Χριστιανικ?ν Κοινοτήτων καί τήν ?ρθήν ?ντιμετώπισιν το? μείζονος προσφυγικο? θέματος.

?ν το?ς Πατριαρχείοις, τ? 5? ?πριλίου 2016

?κ τ?ς ?ρχιγραμματείας τ?ς ?γίας καί ?ερ?ς Συνόδου».

Το Βατικανό σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι είναι σε εξέλιξη οι επαφές για ένα πιθανό ταξίδι του Πάπα στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν έχει ακόμα ληφθεί οριστική απόφαση.

in.gr