Η οριστική κατανομή των εδρών στην Κρήτη. 4 έδρες ο ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά!

05.25

Π.Ε. Ηρακλείου

ira1 ira2 ira3 ira4 ira5 ira6

Π.Ε. Χανίων

cha1 cha2

Π.Ε. Ρεθύμνης

ret1 ret2

Π.Ε. Λασιθίου

las1 las2