Παιδικοί σταθμοί & προσφυγικό ατην αντζέντα του δημοτικού συμβουλίου Χανίων

13.13

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Συζήτηση για τους Παιδικούς Σταθμούς
Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/1/2016, 29/1/2016, 10/2/2016, 19/2/2016, 24/2/2016, 29/2/2016, 2/3/2016, 9/3/2016, 16/3/2016, 18/3/2016 και 23/3/2016 {Πρόεδρος}
Ενημέρωση – συζήτηση για το προσφυγικό μετά τις αποφάσεις της ΠΕΔ Κρήτης {Δήμαρχος}
Ανακήρυξη του Δήμου Χανίων σε “Ελεύθερη Ζώνη από τις συμφωνίες TTIP-CETA” {Δήμαρχος}
Έγκριση μετακίνησης στο πλαίσιο του προγράμματος Mayors Adapt twinning {Δήμαρχος}
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων” στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 5 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας στην Κρήτη” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΡΗΤΗ” {Αλιφιεράκη}
Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού {Περράκη}
Διοργάνωση εκδήλωσης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο) {Περράκη}
Συνδιοργάνωση Αναπτυξιακού πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης {Κουκλάκης}
Βράβευση αθλητών-αθλητριών το έτος 2016 {Κουκλάκης}
Έγκριση του 4ου/2016 πρακτικού της επιτροπής του άρθρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}
Σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM για την ανακύκλωση ειδών ένδυσης και υπόδησης {Φραγγεδάκης}
Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανακατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Πολύκεντρου Σούδας” {Ξανθουδάκης}
Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία Κ.Κ. 030334/ΟΤ900 Σχεδίου Πόλεως “ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ” {Μαράκης}
Αποδοχή επιχορήγησης προγράμματος μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ – απόδοση σε ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ – ψήφιση πίστωσης {Βλαχάκης}
Επιστροφή χρημάτων (ΕΛΟΜΑΣ ΕΠΕ) {Βλαχάκης}
Επιστροφή χρημάτων (Κοντογιωργάκη) {Βλαχάκης}
Επιστροφή χρημάτων (Μανωλάκης) {Βλαχάκης}
Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Μαυράκης) {Βλαχάκης}
Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Ζωιδάκης) {Βλαχάκης}
Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Μπατίστα-Σταμπούλη Μαρία) {Βλαχάκης}
Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Μπατίστας Σταύρος) {Βλαχάκης}
Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Μπατίστας Παράσχος) {Βλαχάκης}
Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Μπατίστα Δέσποινα) {Βλαχάκης}
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
Κατακύρωση Πρακτικού Κλήρωσης για την προμήθεια αστικού εξοπλισμού {Πουλιδάκης}