Παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022 για το Ελληνικό Κτηματολόγιο

15.50

Δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας, εντός της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας, χωρίς κανένα πρόστιμο, έως τον Δεκέμβριο του 2022, δίνεται με τροπολογία στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η παράταση προωθείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξαιτίας της μακράς περιόδου αναστολής λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων, κατά την οποία οι πολίτες δεν μπορούσαν να συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δηλώσεων στα Γραφεία Κτηματογράφησης.

Η τροπολογία εισάγει και ρυθμίσεις για την επίσπευση της κτηματογράφησης με τη χρήση όλων και περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών και αντιμετωπίζει τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων, τα οποία θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα.

Εν τω μεταξύ ορίζεται και το ύψος του προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής, όπου η  βάση υπολογισμού αντιστοιχεί στο ποσό που δεν θα είναι κατώτερο των 300 ευρώ και ανώτατο των 2.000 ευρώ και θα προσαυξάνεται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης της δήλωσης. Όπως αναφέρεται αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε την υποβολή της δήλωσης.