«Παρόν & Μέλλον στη Χρηματοδότηση της ερευνας & Καινοτομίας»

21.31

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με θέμα: «Παρόν & Μέλλον στη Χρηματοδότηση της Έρευνας & Καινοτομίας», στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο Κρήτης, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Η Ημερίδα ξεκίνησε με τις ομιλίες του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, Δρ. Σωτήρη Παυλέα και των εκπροσώπων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Δρ. Σταυρούλα Πούλου και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Αντώνη Γυπάκη, για το Παρόν και Μέλλον στις Κρατικές Ενισχύσεις ΕΤΑΚ καθώς και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014-2020. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις έξι έργων που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας από εκπροσώπους φορέων της Περιφέρειας Κρήτης (ΕΛΚΕΘΕ, ΙΤΕ, ΟΑΚ, NovelTech, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

«Στη συγκεκριμένη ημερίδα είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση αναφορικά με την υπάρχουσα δραστηριότητα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και των φορέων της Περιφέρειας Κρήτης, να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή τη συνεργασία αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για την μελλοντική πορεία μας», επισήμανε η κα Δέσποινα Τσούπρου, Στέλεχος Διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και συντονίστρια της εκδήλωσης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο των Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για την περίοδο 2014 ? 2015, προγραμματίζει αντίστοιχες ημερίδες στη Θεσσαλονίκη την 1η Δεκεμβρίου, στην Κομοτηνή στις 4 Δεκεμβρίου, στην Πάτρα στις 11 Δεκεμβρίου και στη Λάρισα στις 16 Δεκεμβρίου. Αναλυτικές πληροφορίες για την κάθε ημερίδα θα αναρτώνται σταδιακά στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ: http://www.eyde-etak.gr και στις σελίδες της Υπηρεσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.