Πέντε από τις δεκατρείς Περιφέρειες εισέπραξαν το 90% των εσόδων από τον τουρισμό

17.16

Πέντε μόλις Περιφέρειες της Ελλάδας από τις 13 εισέπραξαν το 90% των εσόδων από τον τουρισμό πέρσι μεταξύ αυτών και η Κρήτη. Όπως αποδεικνύει μελέτη τρεις ήταν οι κύριες αγορές που τροφοδότησαν τη χώρα μας: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία.