Έπεσαν οι υπογραφές για έργα από το Δήμο Πλάτανια

15.49

Στην Υπογραφή των συμβάσεων των παρακάτω έργων προχώρησε ο Δήμος Πλατανιά στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι.

Συγκεκριμένα υπεγράφησαν τα παρακάτω έργα από τον Δήμαρχο κ.Ιωάννη Μαλανδράκη :

  • Το έργο με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» είναι προϋπολογισμού δημοπράτησης: 85.000,00?, με ανάδοχο τον κ.Σταμάτιο Λύκο, Πολιτικό Μηχ/κο ΕΔΕ.

To έργο αφορά εργασίες που θα γίνουν για την αποκατάσταση φθορών αλλά και την συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Πλατανιά , οι οποίες κρίνονται απαραίτητες λόγω χρόνιας φθοράς για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εισροής ομβρίων υδάτων και για την ασφάλεια και υγιεινή των παιδιών.

Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ σε βάρος του κωδικού Κ.Α.30-7331.003 του πρ/σμου του Δήμου Πλατανιά του τρέχοντος έτους 2015.

  • Το έργο με τίτλο : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ» είναι προϋπολογισμού δημοπράτησης: 110.000,00?, με ανάδοχο τον κ Πετράκη Ευάγγελου, Πολιτικό Μηχ/κο ΕΔΕ.

To έργο αφορά εργασίες που θα γίνουν για την Διατήρηση και Αναβάθμιση Δημοτι κής Έκτασης Υψηλής Φυσικής Αξίας στη Θέση Άγιος Γεράσιμος Τ.Κ. Μοδιού Δή μου Πλατανιά με σκοπό να καταστεί προσιτή σε πολίτες καθώς και επισκέπτες της περιοχής η επαφή με το φυσικό περιβάλλον όπως αυτό υπήρχε και καλλιεργούνταν με ήπιες καλλιεργητικές μεθόδους και συγκεκριμένα:

  • α) να δημιουργηθεί (και όπου υπάρχει να καθαριστεί) ένα καλό δίκτυο περιπάτου στην έκταση με την ανάλογη σηματοδότηση (πινακίδες πληροφοριακές- κατεύθυνσης)

  • β) να καθαριστεί όλη η έκταση από σκουπίδια, παλιά δίχτυα ελαιομαζέματος και από σπασμένα κλαδιά

  • γ) να δημιουργηθούν χώροι αναψυχής

  • δ) να διαμορφωθεί χώρος κοντά στον σπηλαιώδη ναό του Αγίου Γεράσιμου για άνετη και ασφαλή συνάθροιση πιστών προσκυνητών του Ναού

  • ε) να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης

Η πίστωση προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Προγράμματος ? Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013( ΠΑΑ)?