Υπογραφή σύμβασης έργου για το λιμενίσκο Μαραθίου Ακρωτηρίου στα Χανιά

20.02

Υπογράφηκε μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων και του αναδόχου η σύμβαση του έργου «Βελτίωση υποδομών Λιμενίσκου Μαραθίου Ακρωτηρίου» προϋπολογισμού 120.000,00 €, που αφορά την πλήρη ανακατασκευή και αναβάθμιση του παραλιακού δρόμου του Μαραθίου μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο με επίστρωση από κυβόλιθους, καθώς και την επισκευή και την επένδυση με λιθοδομή του κρηπιδώματος στη νότια πλευρά του δρόμου.
Το έργο αυτό θα αλλάξει τελείως την εικόνα του παραλιακού δρόμου που για πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση και είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων οχημάτων, αλλά κυρίως για την γενικότερη αναβάθμιση του Μαραθίου το οποίο κάθε καλοκαίρι υποδέχεται χιλιάδες ντόπιους και ξένους επισκέπτες.
Το έργο έχει ενταχθεί από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2015.
Είναι το όγδοο και τελευταίο έργο που συμβασιοποιείται από τα οκτώ έργα που εντάχθηκαν από το Λ.Τ.Ν.Χ. στο Π.Δ.Ε. 2013 του Υ.Ν.Α. με συνολικό προϋπολογισμό 778.000,00 €, καθώς επειδή ο δρόμος γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο, έπρεπε κατ’ αρχήν η μελέτη να εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και στη συνέχεια να εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
Πιο αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο έργο αυτό είναι:
Α) Στο οδόστρωμα του παραλιακού δρόμου θα γίνει καθαίρεση των ασφαλτικών και των επιστρώσεων από σκυρόδεμα, διαμόρφωση των επικλίσεων με υπόβαση και στη συνέχεια επίστρωση με ορθογωνικούς κυβόλιθους από γρανίτη εν ξηρώ σε στρώση από άμμο, ενώ οι αρμοί θα πληρωθούν με ασφαλτική μαστίχη. Επίσης θα τοποθετηθούν νέοι στύλοι φωτισμού κατά μήκος του δρόμου, ενώ θα κατασκευαστεί μεγάλο παγκάκι από λιθοδομή και ξύλινες τάβλες στην αρχή του δρόμου κάτω από τα υφιστάμενα αλμυρίκια.
Β) Το τμήμα του κρηπιδώματος στην νότια πλευρά του δρόμου από παλαιό σκυρόδεμα θα επενδυθεί με λιθοδομή, ενώ το υπόλοιπο τμήμα από διάφορες μεταγενέστερες επεμβάσεις θα καθαιρεθεί και θα κατασκευαστεί εκ νέου από ημιλαξευτή λιθοδομή. Θα γίνουν επίσης οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης και επισκευής του κρηπιδώματος σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Λιμενικού Ταμείου.
Γ) Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί ο προσήνεμος μώλος του λιμένα από παλαιότερη κακοκαιρία και η εξωτερική θωράκιση του με φυσικούς ογκολίθους σε μήκος περίπου 30 μ.