“Πραγμάτωση της ανθρωπιάς”, η πορεία του Ειρηναίου Γαλανάκη

18.13
Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) διοργάνωσε Πνευματικό Μνημόσυνο σεβασμού, μνήμης και τιμής προς τον αοίδιμο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρό Ειρηναίο, με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΘΡΗΣΚΕΙΑ». Η εκδήλωση τελούσε υπό την πνευματική αιγίδα και ευλογία της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ενώ η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος Α΄ εκπροσωπήθηκε από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπισκόπο Κρήτης κ. Ειρηναίο.
Στο Μήνυμά του ο Παναγιώτατος σημείωσε «ότι αμφότεραι, Θρησκεία και Πολιτική, καλούνται να διακονήσουν τον άνθρωπον, δραστηριοποιούμενον εντός μιας ωργανωμένης κοινωνίας εις μίαν βεβαίως φάσιν της ιστορικής πορείας αυτής», ενώ επεσήμανε ότι «των ασχολουμένων μετά της πολιτικής και των εν τοις πλαισίοις αυτής αναλαμβανόντων την διαχείρισιν των κοινών και τας τύχας του συγχρόνου κόσμου μη εξαιρουμένων, έπραττον το Θέλημα του Θεού, πολλά εκ των αποσχολούντων τον άνθρωπον της σήμερον αλλά και πάσης εποχής προβλημάτων θα είχον επιλυθή». Ως προς το τιμώμενο πρόσωπο ανέφερε ότι «οφειλετικώς συγχαίρομεν την υμετέραν προσφιλή Ιερότητα, αδελφέ άγιε Κισάμου και Σελίνου κύριε Αφμιλόχιε, και δι’ υμών την Ορθόδοξον Ακαδημίαν Κρήτης δια την επιλογήν του συγκεκριμένου θέματος δια την αφιερωθείσαν εις την μνήμην του αειμνήστου αμέσου προκατόχου υμών Μητροπολίτου Ειρηναίου Γαλανάκη Ημερίδα ταύτην, καθώς ο εκκλησιαστικός ούτος ανήρ ανέλαβε συγκεκριμένας πρωτοβουλίας συνεργασίας μετά των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών, αίτινες κατέδειξαν περιτράνως ότι η Αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία δια των κατά καιρούς αναδεικνυομένων πνευματικών ταγών αυτής συμβάλλει εις την ευημερίαν του ανθρώπου, μεριμνώσα δια τε την σωτηρίαν της ψυχής αυτού αλλά και δια την ικανοποίησιν των ευλόγων και τα προς σωτηρίαν αιτήματα αυτού εκπληρουσών αναγκών».
Η προγραμματισμένη παρουσία του κ. Ανδρέα Λοβέρδου, Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κ. Γ. Καλαντζή, Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων δεν ήταν εφικτή, ωστόσο εστάλη το παρακάτω μήνυμα:«Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κυρός Ειρηναίος ήταν ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στο Χριστό χωρίς να ξεχάσει ούτε μία στιγμή ότι αυτή ακριβώς η ολόψυχη αφιέρωση έφερε μαζί της μόνο ένα αξίωμα, εκείνο του Διακόνου και μόνο μία χαρά, εκείνη της Διακονίας του πλησίον. Περπάτησε στο δρόμο του Κυρίου, λάμπρυνε τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων και η μνήμη του στέκει ακόμα ως άσβεστο κερί για να φωτίζει και το δικό μας δρόμο»
Ακολούθησαν σημαντικές εισηγήσεις από τον Κωνσταντίνο Β. Ζορμπά, Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ (Ο Ειρηναίος εν τη πολιτική μνήμ?), τον Γεώργιο Κατσανεβάκη, Πρόεδρο της ΑΝΕΚ (Μία πτυχή της σκέψης του Ειρηναίου), τον Χρυσόστομο Σταμούλη, Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογί¬ας του Α.Π. Θεσσαλονίκης (Εν ταις αγοραίς και εν ταις πλατείαις. Θρησκεία και πολιτι-κή στις αρχές του 21ου αιώνα) και τον Γεώργιο Πευκιανάκη, Φιλόλογο, πρ. Λυκειάρχη (Ηθική και πολιτική στη σκέψη του Ειρηναίου).
Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ, ο οποίος τόνισε ότι η προσωπικότητα του τιμωμένου δεν ολοκληρώνεται με μία επιστημονική Ημερίδα και πρότεινε ότι «από την πλευρά της Ορθοδόξου Ακαδημίας θα προσπαθήσουμε να προβάλουμε επιστημονικά το έργο του αοιδίμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου με την κατ’ έτος ανάδειξη μιας συγκεκριμένης πτυχής του πολύπλευρου έργου του. Παράλληλα επειδή το έργο αυτό χρειάζεται να έχει την κατάλληλη επιστημονική έρευνα και ερμηνεία η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου και η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης θα βοηθήσει και θα υποστηρίξει οικονομικά τον επιστήμονα εκείνο, ο οποίος θα ασχοληθεί σε μία μετα-διδακτορική διατριβή, για τις καινοτόμες δράσεις του μακαριστού Κισάμου και Σελίνου».
Επίσης απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο του Θεολογικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Χρυσόστομο Σταμούλη, αλλά και με τη συνεργασία και τη συμμετοχή των δύο Θεολογικών μας Σχολών, πρότεινε να εμβαθύνουν στις σχέσεις Εκκλησίας και Κόσμου, μέσα από το έργο του μακαριστού Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, μεταφέροντας το πνεύμα της σημερινής Ημερίδας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παραπάνω Ημερίδα εντάσσεται στα πλαίσια ενός ειδικού προγράμματός της ΟΑΚ για μια σύγχρονη πολιτική διακονία της Εκκλησίας.
Η ΟΑΚ διευκολύνει τα Πολιτικά Κόμματα της Χώρας από το 1977 (που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) να τοποθετούνται, μέσω επισήμων αντιπροσωπειών τους, σε βασικά πνευματικά και εθνικά θέματα ιδιαίτερης επικαιρότητας.
Όλοι οι εκπρόσωποι μέχρι σήμερα αναγνώρισαν την ανάγκη του διακομματικού διαλόγου και δέχτηκαν με ικανοποίηση τη διαβεβαίωση του τότε Προέδρου της ΟΑΚ Σεβασμιωτάτου Μητρ. Κισάμου και Σελίνου κ. Ειρηναίου, ότι η Εκκλησία που έχει το Ιερό Βήμα των ναών μόνο για τους κληρικούς, προσφέρει σε όλους την ΟΑΚ ως ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, όπου και τα Κόμματα μπορούν να διαλέγονται υπεύθυνα μεταξύ τους, αλλά και με το λαό σε μια ώρα κρίσιμη για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ο μακαριστός Ειρηναίος (Γαλανάκης) δεν διέθετε μία ξεχωριστή κοινωνική και πολιτική ηθική ανεξάρτητη από την Εκκλησία. Η Εκκλησία συνιστά μία κοινωνική ηθική, την οποία πρόβαλλε και υλοποίησε ο ίδιος παντιοτρόπως.
Η πολιτική του πορεία δεν έγκειται ούτε στην προσωπική μεταμόρφωση καρδιών, ούτε στη μεταρρύθμιση της κοινωνίας ή στην αφηρημένη πραγμάτωση ενός ανύπαρκτου οράματος, αλλά στην πραγμάτωση της ανθρωπιάς μας, όπως αυτή σαρκώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, την κατά χάριν Θεού κατάκτηση του κατ’ εικόνα, στο βαθμό που θα έχουμε όλοι γίνει ως χριστιανοί φίλοι του Θεού (Νικόλαος Καβάσιλας, Περί της εν Χριστώ ζωής, Λόγος Δ΄, 74). Και αυτό το επιβεβαίωνε ο ίδιος με το γεγονός ότι τίποτα δεν συνιστά περιουσία, ουσία της ζωής μας, σκοπό και περιεχόμενό της, παρά μόνο η θεία λειτουργία, ο συνδυασμός της λατρείας προς τον Θεό και της υπηρεσίας προς τον αδελφό. Ας είναι αιωνία η μνήμη του!