Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής στον Δήμο Πλατανιά

20.53

Σας γνωρίζουμε ότι και στον Δήμο Πλατανιά εφαρμόζεται το  Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) (ΤΕΒΑ),  το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης , ύστερα από την Κοινωνική Σύμπραξη που έκανε, με  τους Δήμους της Κρήτης, τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, τους  Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων και άλλους Κοινωνικούς Φορείς (Συλλόγους ,Σωματεία , Ενώσεις ,Συνδέσμους) 
Η  ημερομηνία  υποβολής των Αιτήσεων Υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) (ΤΕΒΑ)  από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων, ορίζεται η 15η Ιουλίου 2015 με καταληκτική ημερομηνία την 5η Αυγούστου 2015. 
Σημειώνεται ότι ο  αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω του ΗΔΙΚΑ και οι δυνητικά ωφελούμενοι, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πλατανιά, μπορούν να απευθύνονται στις έδρες των Δημοτικών  Ενοτήτων του Δήμου μας , (πρώην Δημαρχεία), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατά την παραπάνω χρονική περίοδο. 
Για την Δημοτική Ενότητα Πλατανιά οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο, στο ισόγειο, δίπλα από το ΚΕΠ.
Επίσης οι δυνητικά ωφελούμενοι, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πλατανιά, μπορούν και ιδιωτικά να υποβάλουν την σχετική αίτηση  με τη χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (Username – Password) του συστήματος ΤΑXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Η πρόσβασή σας στην εφαρμογή θα γίνεται από την ιστοσελίδα www.idika.gr με την επιλογή<ΤΕΒΑ>.  ή από την  ιστοσελίδα www.idika.org.gr/teba/. 
Σε κάθε περίπτωση οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα-διαβατήριο και νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλαδα, για αλλοδαπούς, Ε1 , Ε9  καθώς εκκαθαριστικό του 2015.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση για το  2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Στους ωφελούμενους θα παρέχονται πακέτα τροφίμων, είδη οικιακού καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών.
Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής θα παρέχονται στους ωφελούμενους:
1. Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, 
I. Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης και εντάσσονται στο πρόγραμμα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και  Δομές των Δήμων της Κρήτης.
II. Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας από τις κοινωνικές υπηρεσίες και  Δομές των Δήμων της Κρήτης
2. Διατροφικές Συμβουλές
3. Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης
4. Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού
5. Νομικές συνδρομές
6. Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης  παιδιών
7. Κοινωνικά φροντιστήρια μέσω των συμπραττομένων εταίρων 
8. Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους μέσω των Δήμων
9. Εκδρομές μέσω των Δήμων
10. Παροχή χώρων για παιγνίδι συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση 
Για την  ένταξη στο πρόγραμμα σύμφωνα με την με αρ. Δ23/οικ.19162/1277/25-05-2015 ΦΕΚ1066/Β΄ Υπουργική Απόφαση το εισόδημα του ωφελούμενου όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. 
Σε μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικος μέλος λογίζεται ως ενήλικας. 
Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Οικογενειακή κατάσταση

Ετήσιο Εισόδημα

Μηνιαίο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο

3.000€

250€

Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος

4.500€

375€

Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

5.400€

450€

Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

6.300€

525€

Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

7.200€

600€

Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

8.100€

675€

 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ