Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

12.42

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 09.12.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης ?Μελέτη του μικροκλίματος της περιοχής Δυτικά του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Parking Νομαρχίας) για το έργο Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων Δ. Ρεθύμνης (Δυτικό παραλιακό μέτωπο)? (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 2. Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 3. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 4. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ?Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο Φωτεινού και σε Οικισμούς της Δ.Ε. Λαππαίων? (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 6. Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας «Προμήθεια πέντε Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Λελεδάκης).
 7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ενός μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες μετακίνησης των ηλεκτρολογικών συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας (εισηγητής κ. Λελεδάκης).
 8. Έγκριση της υπ’ αρ. 168/15 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί σύνταξης κανονισμού λειτουργίας δικτύων άρδευσης ΔΕΥΑΡ (εισηγητής κ. Μαλάς).
 9. Έγκριση αποφάσεων των Ν.Π. ?Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης?, ?Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου? και ?ΚΕΔΗΡ? περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. Έτους 2015 (εισηγητές κ. Τσιομπίκας, κα Κουτσαλεδάκη, κ. Ηλιάκης).
 10. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2014 των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητές κ. Μαθιουδάκης και κ. Λαχνιδάκης).
 11. Έγκριση της υπ’ αρ. 360/15 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).
 12. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).
 13. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).
 14. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 694/14 απόφασης Δ.Σ. περί επιβολής προστίμων παράνομης διαφήμισης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 15. Έγκριση της υπ’ αρ. 7/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).
 16. Ονοματοθεσία οδών και πλατειών (εισηγητής κ. Πρόεδρος).
 17. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Τ.Κ. Γωνιάς (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 18. Παραχώρηση χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μαλακίου προς τον «Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μαλλακίων» (εισηγητής κ. Γεωργαλής).
 19. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).
 20. Ψήφιση πίστωσης για μετάφραση κειμένων (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).