Προτάσεις Γ. Μαλανδράκη για την ενίσχυση της συνεργασίας Δήμου Πλατανιά και Ελληνικής Αστυνομίας

16.54

Με αφορμή την πρωτοβουλία της Γενικής Περιφ. Αστυνομικής Δ/νσης (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Κρήτης να εγκαινιάσει ένα νέο συμμετοχικό και συνεργατικό σχεδιασμό με τις δημόσιες αρχές και τους φορείς του νησιού, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Αστυνομικό Δ/ντη Κρήτης Υποστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, με την οποία τον συγχαίρει για την προσπάθεια αυτή επισημαίνοντας του παράλληλα μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και ευνομίας των πολιτών και των επισκεπτών του Δήμου Πλατανιά.

Ειδικότερα, τα ζητήματα που θέτει ο κ. Μαλανδράκης στην περιφερειακή ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και στα οποία ζητάει να υπάρξει συνεργασία με το Δήμο Πλατανιά, είναι τα εξής:

  1. Ενίσχυση της στελέχωσης των Αστυνομικών Τμημάτων Βουκολιών, Μουσούρων και Ν. Κυδωνίας για τη βελτίωση της αστυνόμευσης και την τήρηση της τάξης σε όλες τις περιοχές του Δήμου Πλατανιά. Ειδικά στην ενδοχώρα του Δήμου Πλατανιά, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση των περιπολιών των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) για εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους και για την πάταξη της παραβατικότητας.

  2. Κατάρτιση και εφαρμογή ειδικού προγράμματος συστηματικής Αστυνόμευσης στις τουριστικές περιοχές και περιοχές προτεραιότητας του Δήμου Πλατανιά, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, για έλεγχο κάθε παραβατικής συμπεριφοράς (π.χ. καταπολέμηση παραεμπορίου, επαιτείας, καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων, κλπ). Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται σκόπιμο όπως επανέλθει το μέτρο των πεζών ή εποχούμενων περιπολιών στην περιοχή της ΔΚ Πλατανιά, το οποίο εφαρμόστηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν με εξαιρετικά αποτελέσματα. Επίσης θα μπορούσε να εξεταστεί η δημιουργία εποχικών ζωνών αστυνόμευσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. είδος παραβατικότητας, χρονική περίοδος, πληθυσμιακή πυκνότητα κ.λπ.).

  3. Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην ΔΚ του Πλατανιά και τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ., ιδιαίτερα σε ότι αφορά την παράνομη στάθμευση. 

  4. Διαμόρφωση δράσεων από κοινού με το Δήμο για την ανάπτυξη δεσμών με την τοπική κοινωνία (τακτικές περιπολίες, ενημέρωση πολιτών κ.λπ.).

  5. Συμμετοχή ΕΛ.ΑΣ. στο Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Πλατανιά με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάληψη στοχευμένων δράσεων πρόληψης της παραβατικότητας σε επίπεδο γειτονιάς/κοινότητας με ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της Αστυνομίας.

  6. Ευαισθητοποίηση των αστυνομικών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης σε θέματα κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.