“Αορείτες” η πρώτη σχολή παραδοσιακών χορών στην Ελλάδα που κάνει μαθήματα σε ΑμεΑ

18.47

Οι μαθητές με αναπηρία και οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι ασθενείς .

Είναι  παιδιά με δικαιώματα στην εκπαίδευση αλλά και το χορό.

Έτσι ο Χορευτικός όμιλος «Αορείτες» πρώτος στην Ελλάδα διοργανώνει μαθήματα παραδοσιακών Κρητικών χορών για άτομα με ειδικές ικανότητες με σύνθημα του «χορός για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις και αποκλίσεις»