“Δε θέλουμε να υποβαθμιστεί το σχολείο” – Τι λένε οι γονείς για τη συγχώνευση του δημοτικού στο Γεράνι

14.37

Αντιδρούν οι γονείς των μαθητών του δημοτικού σχολείου Γερανίου στην υποβάθμιση του σχολείου τους από 6θέσιο σε 5θέσιο καθώς συγχωνεύονται η ΄Γ με 10 και η ΄Δ τάξη με 12 μαθητές. Οι γονείς ζητούν τα τμήματα να παραμείνουν με ξεχωριστό δάσκαλο το καθένα και ας είναι λιγότερα από ότι προβλέπεται τα παιδιά για να γίνεται πιο σωστά το μάθημα.

Οι γονείς  δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι θα μεταγράψουν τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία της ευρύτερης περιοχής για να κάνουν τα μαθήματα μόνο της τάξης τους καθώς με 22 παιδιά από δύο διαφορετικές τάξεις, εκτιμούν ότι υποβαθμίζεται το εκπαιδευτικό έργο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό ένα εξατάξιο σχολείο πρέπει να έχει στο σύνολο 126 παιδιά. Στο σχολεία όμως της υπαίθρου αυτό δεν τηρείται πολλά χρόνια τώρα καθώς οι μαθητές στην ύπαιθρο λιγοστεύουν και διατηρούνται τα εξατάξια με πολύ λιγότερους μαθητές. Για παράδειγμα τώρα μετά από τρεις νέες μεταγραφές στο δημοτικό σχολείο Γερανίου φοιτούν 70 συνολικά.

Τέλος, να σημειωθεί ότι υπό συζήτηση στην Ευρώπη είναι τον χειμώνα το μάθημα να γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα στα σχολεία για εξοικονόμηση ενέργειας και δύο μέρες από το σπίτι στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης.