Ηρακλειώτης “κούρεψε” τα χρέη του κατά 90%, σώζοντας και την περιουσία του

15.03

 Πρόκειται για μία απόφαση σταθμό (η υπαρ 1290/2015), βάσει της οποίας  διαγράφονται – «κουρεύονται τα τραπεζικά χρέη»  σε υπερχρεωμένο δανειολήπτη,ο οποίος συμμετείχε στην δανειοδότηση, από τρεις Τράπεζες,” ως εγγυητής “, σε τρία δάνεια του πατέρα του,πρωτοοφειλέτη.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη 40 ετών, έγγαμο, πατέρα ενός ανηλίκου τέκνου, εποχιακά  εργαζόμενο, ως οδηγός τουριστικού λεωφορείου, ο οποίος τους θερινούς μήνες που εργάζεται, παίρνει μισθό 680 ευρώ,τους δε υπόλοιπους μήνες, παίρνει το επίδομα ανεργίας, του Ο.Α.Ε.Δ των 430 ευρώ..Η σύζυγος του δεν εργάζεται,αλλά ούτε και έχει εισόδημα.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο οφειλέτης-εγγυητής είναι:

Δεν διαθέτει κατοικία, διαθέτει όμως ένα οικοπεδαργό, συνολικής έκτασης,2.457,00 τ.μ  ,τoν  οποίο  το Δικαστήριο του Ηρακλείου εξαίρεσε από την ρευστοποίηση, θεωρώντας ότι και εάν διατασσόταν να πλειστηριαστεί, δεν θα προκαλούσε αγοραστικό ενδιαφέρον, παρά μόνο έξοδα ρευστοποίησης.Επίσης διαθέτει ένα  Ι.Χ,αυτοκίνητο, χαμηλής εμπορικής αξίας.

Στην συζήτηση της υπόθεσης στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, κατατέθηκαν ενστάσεις και προτάσεις εκ μέρους των νομικών εκπροσώπων των αντιδίκων  τραπεζών, περί απαραδέκτου, περί αοριστίας, περί δόλου, περί έλλειψης συνοδευτικών εγγράφων ,παρά ταύτα .το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου ,  έκανε δεκτή την αίτηση του οικογενειάρχη δανειολήπτη-εγγυητή, , δίνοντας του, χαρά και αισιοδοξία, οδηγώντας τον μετά το πέρας της πενταετίας, στην αρχή μιας νέας οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης ,συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις καταθέσεις, των διαδίκων, διαπιστώνοντας  την αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του , στις οποίες συμμετέχει ως εγγυητής του πρωτοφειλέτη πατέρα του,όρισε:

? Μηνιαία καταβολή 80,00 ?, επί πέντε  έτη! Ήτοι, καλείται να καταβάλλει σε 60 μήνες Χ 80 ευρώ=4.800 ευρώ, συνολικά,

? Απαλλάσσει τον δανειολήπτη , ο οποίος ενέχεται ως εγγυητής,  από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών του, με διαγραφή χρέους 90% Με χρέος  45.862,23 ευρώ ,θα πληρώσει ΜΟΝΌ 4.800 ευρώ, για το υπόλοιπο 41.062,23 ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ

Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,καλεί τους  καταναλωτές  που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα ή να επικοινωνήσουν μαζί της  σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα ,e-mail:epkxan@gmail.com