Όροι από το Υπουργείο Πολιτισμού για την εκ νέου παραχώρηση των Νεωρίων στον Δήμο Χανίων

16.34
Είναι ένα σημείο αναφοράς για το Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
Ο λόγος για τα Ενετικά Νεώρια, η χρήση των οποίων είχε παραχωρηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο Χανίων.
Η σχετική σύμβαση παραχώρησης έληξε όμως τον περασμένο Αύγουστο και το Υπουργείο Πολιτισμού –όπως προκύπτει από απάντηση του Υπουργού σε ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της ΝΔ Κυριάκου Βιρβιδάκη- βάζει συγκεκριμένους όρους για την ανανέωση της σύμβασης.
Αναλυτικότερα, στην απάντησή του ο Υπ.Πολιτισμού αναφέρει:
«…Το 1995 εγκρίθηκε η παραχώρηση των ενετικών Νεωρίων της παλιάς πόλης Χανίων στον οικείο Δήμο για πολιτιστικές εκδηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι «θα εκπονηθεί μελέτη αποκατάστασης και χρήσης του μνημείου, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στο ΚΑΣ εντός τριών χρόνων…» (ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/2310/5.1.1995 Υ.Α.).
Παρά το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της προαναφερόμενης απόφασης, το 2009 εγκρίθηκε από το ΚΑΣ η ανανέωση της παραχώρησης χρήσης του συγκροτήματος των επτά Νεωρίων στο Δήμο Χανίων για πέντε ακόμα έτη, με την επιβολή συγκεκριμένων όρων, όπως: η σύνταξη μελέτης χρήσεων από το Δήμο Χανίων, η συμβολή του στην εκπόνηση της στατικής και της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, καθώς και η εξασφάλιση χώρων για τη μετεγκατάσταση εργαστηρίων και αποθηκών των τότε Εφορειών Αρχαιοτήτων, 28ης ΕΒΑ και ΚΕ’ ΕΠΚΑ, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τρία από τα Νεώρια ως εργαστήρια συντήρησης και αποθήκη (ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/69902/2966/24.8.2009 ΥΑ).
Στις 24.8.2014, έληξε η προαναφερθείσα παραχώρηση χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι όροι από το Δήμο Χανίων. Αντιθέτως από πλευράς 28ης ΕΒΑ (πλέον Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων) βρίσκεται σε τελικό στάδιο η αρχιτεκτονική μελέτη του μνημείου, σύμφωνα με τον όρο 2 της Απόφασης του 2009.
Μετά από τα παραπάνω και σε συνέχεια των προτάσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών, το ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν θα είχε αντίρρηση για την ανανέωση της παραχώρησης χρήσης, με την εξής «αναγκαία» προϋπόθεση:
Να υποβληθεί επίσημο αίτημα από το Δήμο Χανίων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων, που θα το παραπέμψει αρμοδίως στο ΥΠ.ΠΟ.Α. για έγκριση και το οποίο θα περιλαμβάνει: α) συγκεκριμένες προτάσεις για χώρους μετεγκατάστασης των προαναφερόμενων βοηθητικών χώρων της Εφορείας και β) σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των στατικών και Η/Μ μελετών καθώς και προσδιορισμό των φορέων υλοποίησης και του τρόπου χρηματοδότησής του».
Βαρδής Καλογεράκης