Σεμινάριο για την εκμάθηση λειτουργίας ERP

08.34

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα  «Τι είναι, πως λειτουργεί και πως επιλέγεται ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ERP (Enterprise Resource Planning)».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε στελέχη εμπορικής διαχείρισης και λογιστηρίου (υπάλληλοι γραφείου, βοηθοί λογιστών κλπ)

Ενότητες Σεμιναρίου:

Α? κύκλος (Εισαγωγικός)

 • ERP FOUNDATION (βασικές αρχές & χαρακτηριστικά ενός συστήματος ERP)
 • Πολυεταιρική διαχείριση
 • Πρόσωπα
 • Εταιρικές διαστάσεις
 • Εργαλεία διαμόρφωσης στις ανάγκες της επιχείρησης ? χρήστη (customization tools): Φόρμες, Custom menus, Όψεις ? λίστες ? φίλτρα επιλογών
 • Εργασιακές ροές (workflows):  Wizards, Κανόνες μετάβασης, Αυτοματισμοί
 • Εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας (Business intelligence) : Γραφήματα, OLAP (on line transaction processing tools)
 • Ινχηλασιμότητα εγγραφών: Drill down, Απεικόνιση μεταβάσεων
 • Εργονομία: Συντομεύσεις, Custom views, Μαζικές εγγραφές ? μεταβολές
 • Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων με το περιβάλλον (Dynamic Data exchange): Ανταλλαγή δεδομένων με το office, Ανταλλαγή παραστατικών με xml files με άλλα συστήματα, Ηλεκτρονικά παραστατικά

Β? κύκλος

 • Λειτουργικότητα ανά τομέα ανάλυση οντοτήτων και συναλλαγών (transactions), πληροφόρηση.
 • Πελάτες ? πωλήσεις:  Πελάτης ? είδος ? παραγγελία, Είδη με διαστάσεις (χρώμα ? μέγεθος κλπ) , Σύνθετα είδη (συναρμολόγηση ? σετ), παρτίδες, σειριακοί αριθμοί, εγγυοδοσία, Workflow παράδοσης ? τιμολόγηση, Back ? order, Τιμολόγηση υπηρεσιών, Πωλητές ? προμήθειες, Κρατήσεις ? επιβαρύνσεις
 • Προμηθευτές ? αγορές: Προμηθευτής, Προμηθευτές είδους, Προσφορά ? παραγγελιοδοσία, Παραλαβή έλεγχος, Επιστροφές , Αναπλήρωση στοκ, Κοστολόγηση εισαγωγών intrastat
 • Χρηματοοικονομικά: Ταμεία ? χρηματικοί λογαριασμοί, Εισπράξεις, Πληρωμές, Χρηματικές μεταφορές, Διακινήσεις αξιογράφων, Ενηλικίωση υπολοίπων, χρηματοοικονομικοί δείκτες.
 • Δαπάνες ? πάγια ? γενική λογιστική: Πιστωτές ? δαπάνες, Καταχώρηση ? λογιστικοποίηση δαπανών, Κέντρα κόστους δαπανών, Λογιστικό σχέδιο ? ημερολόγια άρθρα ? καταστάσεις ελέγχου, Γέφυρα, ιχνηλασιμότητα εγγραφών
 • MIS: Εικόνα διοίκησης, Ενημέρωση λογιστηρίου, Προβλέψεις ΦΠΑ εισροών ? εκροών, Στατιστικά εμπορικής διαχείρισης  (ανάλυση δεικτών κερδοφορίας, συγκριτικά χρήσεων κλπ).

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 28/09, 30/09, 03/10, 05/10, 07/10, 10/10, 12/10 & 14/10

Διάρκεια σεμιναρίου: 30 ώρες ?Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 17:00μμ ? 21:00μμ

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 170 ευρώ και μπορεί να καλυφθεί από την εισφορά του 0,45 (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΑΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ) από τις επιχειρήσεις.

Εισηγητής: Ηρακλής Γωνιανάκης, πτυχιούχος ΤΕΙ Οικονομίας & Διοίκησης, πιστοποιημένος σύμβουλος εφαρμογών ERP της Singular (Singular Enterprise) και κάτοχος 5 πιστοποιήσεων των εφαρμογών ERP της Entersoft. Έχει υλοποιήσει πάνω από 50 έργα ERP σε κάθε είδους επιχειρήσεις (Εμπορικές, Βιομηχανικές, Ξενοδοχειακές, Τουριστικές).

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κορωναίου 9, Ηράκλειο. Τηλ: 2810-302730 & 302736 κα Μαίρη Βενιχάκη venihaki@katartisi.gr από τις 08:00 έως 3:00 μ.μ. Ιστοσελίδα: www.katartisi.gr