Σεμινάριο «Μεθοδολογία της έρευνας & στατιστική ανάλυση με τη χρήση spss»

07.43

Σεμινάριο για όσους επιθυμούν ν’ αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό και τη μεθοδολογία της έρευνας, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων διεξάγει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι ερευνητές όλων των ειδικοτήτων και επιστημονικών πεδίω,  επαγγελματίες με ερευνητικό προσανατολισμό, στελέχη εκπαίδευσης, εργαζόμενους που ασχολούνται με την εξαγωγή και κατανόηση στατιστικών δεδομένων, ώστε να βελτιώσουν την κατανόηση των ερευνητικών δεδομένων τους και την ποιότητα του έργου τους.

Σκοπός:
Οι καταρτιζόμενοι ν’ αποκτήσουν τη σωστή γνώση για το σχεδιασμό μια έρευνας ή μιας μελέτης, τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση τους και την κατανόηση αυτών.
Ενότητες:

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας, ερευνητική υπόθεση, έλεγχος υπόθεσης, δειγματοληψία και αξιοπιστία δείγματος.

Μέθοδοι και σχεδιασμός έρευνας
Στάδια διεξαγωγής έρευνας, συγγραφή ερευνητικής πρότασης.
Κατανομή, μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, διάστημα εμπιστοσύνης, σφάλμα, επίπεδο σημαντικότητας. Μέτρα θέσης (μέση τιμή, διάμεσος κ.α.) και μέτρα διασποράς (διασπορά, τυπική απόκλιση, μέγιστη τιμή κ.α.).
Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του SPSS: καταχώρηση και προετοιμασία δεδομένων για ανάλυση
Ονομαστικές και σειριακές μεταβλητές, μορφοποίηση δεδομένων, μετασχηματισμός μεταβλητών, ομαδοποίηση και επανακωδικοποίηση τιμών.

Διαφορές μέσων τιμών δειγμάτων (Independent samples t-tests), σύγκριση ζεύγων δειγμάτων (Paired samples t-tests), έλεγχος διασποράς (ANOVA), μονο-παραγοντική ανάλυση διασποράς (One-way ANOVA) και δι-παραγοντική ανάλυση διασποράς (Two-way ANOVA).

Μη παραμετρικές δοκιμές, πίνακες διασταύρωσης, κριτήριο x2 (chi square test), συντελεστές Pearson και Spearman, Kolmogorov-Smirnoff και Shapiro Wilks.

Γραφικές παρουσιάσεις δεδομένων (ραβδόγραμμα, ιστόγραμμα κ.α.).
Ερμηνεία εφαρμοσμένων παραδειγμάτων (case studies) και γραφημάτων.
 
Το κόστος του προγράμματος είναι 160€  ανά συμμετοχή.

Χρόνος Διεξαγωγής 20 διδακτικές ώρες. Σάββατο 24/9 17:00μ.μ-21:15μ.μ, Κυριακή 25/9 10:00-14:15, Σάββατο 01/10 17:00μ.μ-21:15μ.μ και Κυριακή 02/10 10:00-14:15
 
Χώρος υλοποίησης: Ικάρου και Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Βασσάκης, απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου με  Μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Business Economics, Finance & Banking από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth. Έχει εργαστεί ως οικονομικός αναλυτής και είναι ερευνητικός συνεργάτης του ΤΕΙ Κρήτης με σημαντική εμπειρία στην στατιστική ανάλυση και με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.
 
Επικοινωνία:  ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, τηλ: 2810-302735 & 302730 info@katartisi.gr από 08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr